Downloads
全部类别 搜索下载 提交文件 向上
类别: medii2
排序: 默认 | 名称 | 日期 | 点击 | [降序]
Select all files:
文件:
medii2-audio1

medii2-audio1

日期 2012-03-22 12:56:03 文件大小 2.89 MB 下载 2877
medii2-audio2

medii2-audio2

日期 2012-03-22 12:56:30 文件大小 1.88 MB 下载 2874
medii2-audio3

medii2-audio3

日期 2012-03-22 12:57:06 文件大小 2.82 MB 下载 3328
Специализиран български език за журналисти, говорещи немски

Несъмнено, в повечето случаи български език изучават чужденци, които имат намере-ние да посещават страната по-често или да обвържат професионалната си кариера с един или друг отрасъл на българската икономика.

日期 2012-02-24 14:36:59 文件大小 8.61 MB 下载 2992

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!