Začetna stran Moduli Module bg medii2 Специализиран български език за журналисти, говорещи немски

Interner BereichDownloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
Специализиран български език за журналисти, говорещи немски

Несъмнено, в повечето случаи български език изучават чужденци, които имат намере-ние да посещават страната по-често или да обвържат професионалната си кариера с един или друг отрасъл на българската икономика.Data

Size 8.61 MB
Downloads 3056
Language
License
Author
Website
Price
Created 2012-02-24 14:36:59
Created by Burneva
Changed at
Modified by

Download

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!