Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
Специализиран български език за журналисти, говорещи немски

Несъмнено, в повечето случаи български език изучават чужденци, които имат намере-ние да посещават страната по-често или да обвържат професионалната си кариера с един или друг отрасъл на българската икономика.Data

Size 8.61 MB
Downloads 2996
Language
License
Author
Website
Price
Created 2012-02-24 14:36:59
Created by Burneva
Changed at
Modified by

Download

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!